EL TEMPS DE LA MEMÒRIA

TRESORS DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA A GIRONA

Scroll down

L’alimentació és vida: sense alimentació no hi ha vida. Des de les primeres comunitats, l’economia es basava en gestionar els recursos naturals a través de la recol·lecció, la cacera i la pesca. Els homes i les dones van crear artefactes que els van facilitar l’obtenció d’aquests recursos, la seva elaboració i consum. Fa 7.000 anys, el naixement de l’agricultura i la ramaderia va significar el control humà sobre els béns de consum, la possibilitat de crear i d’emmagatzemar excedents i l’intercanvi comercial. Alhora s’anaren formant hàbits i tradicions alimentàries que, sovint a través de la religió, esdevingueren característics de diverses comunitats.

Eines

Des de l’albada de la humanitat, l’elaboració d’eines es va fonamentar en l’ús de matèries com pedra, os, fusta, petxina, etc., modificant la seva forma sense alterar la seva estructura interna. Amb l’agricultura i la ramaderia, així com amb el sedentarisme, les matèries es transformen i es barregen creant materials artificials com la ceràmica i els metalls.

Ganivets

En tant que prolongació de la mà, els ganivets representen els gestos quotidians dels éssers humans. Des del paleolític s’han utilitzat a l’hora de punxar i tallar. Les diverses maneres d’emmanegar-los i les formes que pot adquirir la fulla il·lustren una multitud d’usos pràctics, tant al camp com a la cuina o a la taula.

Copyright © 2024 Museu d’Arqueologia de Catalunya Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya