EL TEMPS DE LA MEMÒRIA

TRESORS DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA A GIRONA

Pic del Montgrí

Pic del Montgrí

Còdol de pòrfir

300.000-120.000 aC

Cau del Duc (Torroella de Montgrí - Baix Empordà)

El pic del Montgrí procedent del Cau del Duc és un estri apuntat tallat per una sola cara. És fet sobre un còdol de pòrfir tallat per mitjà de la percussió amb una pedra.

Els còdols emprats en la confecció d’aquests estris provenien de la llera del riu Ter, situada a una poca distància de la cova. La documentació generada al voltant de la cavitat durant la primera meitat del segle XX i la seva àmplia difusió van provocar que, en alguns cercles de prehistoriadors europeus, s’emprés el terme pic del Montgrí a l’hora de denominar els estris unifacials apuntats.

 

El pic del Montgrí

El pic trièdric, conegut també com el pic del Montgrí, és un còdol de pedra tallat unifacial, parcial, convergent i distal. Es configura sobre còdols de riu de secció: triangular, oval o quadrangular. Presenta una punta aguda no centrípeta, amb extraccions bilaterals, profundes o molt profundes, uniangular i amb tendència convexa, d’aresta recta o incurvada i simetria bilateral. La seva fórmula analítica, seguint el sistema lògic analític, és la següent: U [ 2c,mp,1a (cx)] recte sy.

El pic del Montgrí és un eina lítica del paleolític identificada per primera vegada al jaciment del cau del Duc de Torroella (Torroella de Montgrí, Baix Empordà, Girona), situat a la vessant sud de la muntanya de Santa Caterina, sota el castell del Montgrí, castell inacabat i construït als segles XIII-XIV i que porta el seu nom, al municipi de Torroella de Montgrí.

La cova fou descoberta i excavada per primera vegada per Pericot i Pallarès, i aquest objecte surt per primer cop a la publicació de Pericot i Pallarès del 1923. En el seu moment es publica i es confon com a pic Asturià, de cronologia epipaleolítica del final del paleolític superior-holocè, fa uns 10.000 anys. La seva cronologia actual és del plistocè mitjà, molt probablement a l’entorn d’uns 300.000 anys.

 

Eudald Carbonell

Copyright © 2024 Museu d’Arqueologia de Catalunya Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya